Reizen met trombose medicatie

Deze informatie is bedoeld voor de gebruikers van Acenocoumarol (Sintrom mitis) of Fenprocoumon (Marcoumar).

In het buitenland is vaak geen trombosedienst. Voor controle moet u dan naar een ziekenhuis of laboratorium. Soms geven deze een doseringsadvies, anders moet u de INR doorbellen of faxen aan de trombosedienst in Nederland. Adressen van trombosediensten in het buitenland zijn verkrijgbaar bij uw trombosedienst.

De trombosedienst wil op tijd weten wanneer u met vakantie gaat zodat controles zo ingepland kunnen worden dat controle tijdens de vakantie misschien niet nodig is. Wanneer u net bent begonnen met de behandeling en nog vaak gecontroleerd moet worden is het verstandig om bij uw arts en trombosedienst na te gaan of het wel verstandig is om met vakantie te gaan. Wanneer u gebruik maakt van de nieuwe zelfmeetmethode door middel van een vingerprik (van sBZ) kunt u gewoon zelf uw INR controleren. U heeft daarvoor wel internet nodig om de waardes door te geven aan de stollingsarts van de trombosedienst.

Vaccinaties
Injecties in spieren moeten vermeden worden door trombosepatiënten. De meeste vaccinaties kunnen ook onderhuids worden toegediend. Mocht een bepaalde vaccinatie alleen in de spier gegeven kunnen worden dan moet de antistollingsbehandeling tijdelijk worden onderbroken.

Duiken
Bij gebruik van antistollingsmedicijnen is duiken niet toegestaan. Op een diepte van vijf meter ontstaat het risico op oog- en oorbloedingen. Snorkelen tot op een diepte van drie meter is ongevaarlijk.

Trombosemedicatie en tijdsverschil
Bij kortdurende tijdsverschillen is het verstandig hetzelfde ritme en de Nederlandse tijden aan te houden. Bij langdurig verblijf in een andere tijdzone wordt geadviseerd uw ritme te verschuiven en de tabletten in te nemen op tijdstippen dat u dat ook in Nederland zou doen. Hierdoor wordt de kans kleiner dat u de tabletten vergeet doordat u vasthoudt aan de dagelijkse gewoonten. Op welke wijze de omzetting naar een andere tijdzone geschiedt, kunt u voor uw vertrek vragen aan de arts van uw trombosedienst.

Openingstijden

Apotheek de Waag

Maandag t/m vrijdag
08.00 tot 18.00 uur

Adres

Apotheek De Waag
Goorsestraat 91
7482 CC Haaksbergen
tel: 053-5724595
fax: 053-5724369