Over ons

Het ontstaan

De ReisVaccinatieService Haaksbergen (RVSH) is ontstaan vanuit de behoefte om de reisadvisering in Haaksbergen beter te organiseren. In overleg met de Haaksbergse apotheken en huisartsen is besloten om de reisadvisering te gaan centraliseren. Dit heeft ertoe geleid dat er een samenwerking is gekomen tussen apotheek de Waag en de huisartsenpraktijken van dokter van Meerendonk en dokter van der Lugt.

Opleiding en Scholing

Binnen de apotheek zijn zowel de apothekers uit de Waag en enkele assistenten binnen het team opgeleid tot reisadviseur. Ook de beide huisartsen en enkele van hun assistenten hebben aanvullende scholing ondergaan. De beide huisartsenpraktijken zijn dan ook als vaccinerend arts erkend door het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering). Tevens is de RVSH een erkend centrum voor Gele Koorts, beide artsen zijn geregistreerd in het CHBB ( College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden ). Jaarlijks worden de medewerkers van de RVSH bij- en nageschoold.

Voor wie?

De RVSH is opgezet voor de inwoners van Haaksbergen, het verzorgingsgebied van de Haaksbergse huisartsen en apotheken.

Medische gegevens

Doordat de huisartsen en apotheken in Haaksbergen samen de medische gegevens beheren, kan er in het reisadvies rekening gehouden worden met de medicatie die er gebruikt wordt en met de medische achtergronden. Hierdoor kan er een advies op maat geleverd worden. Er is ook een mogelijkheid om een medisch consult te vragen bij een van de aangesloten artsen.

Openingstijden

Apotheek de Waag

Maandag t/m vrijdag
08.00 tot 18.00 uur

Adres

Apotheek De Waag
Goorsestraat 91
7482 CC Haaksbergen
tel: 053-5724595
fax: 053-5724369