Malaria

Malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door malariaparasieten die na een muggenbeet in het lichaam komen. De malariaparasieten vermenigvuldigen zich eerst in de lever, daarna in de rode bloedcellen. Daarbij treden ziekteverschijnselen op, zoals koude rillingen, gevolgd door koorts. Veelal worden deze verschijnselen voorafgegaan door een grieperig gevoel.

Hoe voorkomt u malaria?

Dit kan door bescherming van muggenbeten en gebruik van antimalariamiddelen.

Muggen die malaria overbrengen zijn actief tussen zonsondergang en zonsopgang. U kunt zich tegen muggenbeten beschermen door de volgende maatregelen te nemen:

1.     Gebruik een muskietennet, liefst een geïmpregneerd net. Een geïmpregneerd net wordt speciaal aanbevolen bij bezoek aan gebieden met resistente malaria tropica, bij kwetsbare reizigers (zwangeren, kinderen e.a.), bij personen die reizen onder primitieve omstandigheden en bij langverblijvers. Het net moet tenminste elk half jaar, of na wassen, opnieuw geïmpregneerd worden.

2.    Draag van zonsondergang tot zonsopgang een lange broek, schoenen en sokken.

3.    Bescherm onbedekte lichaamsdelen (gelaat, handen, enkels) met insektenwerende middelen. Er zijn diverse middelen in de handel. Voor gebruik op de huid zijn middelen met DEET (diethyltoluamide) het meest geschikt.

Adviezen bij gebruik van DEET:

Voorzichtigheidshalve wordt geadviseerd om concentraties > 30% te mijden bij kinderen beneden de twee jaar en het gebruik van DEET bevattende producten te minimaliseren tijdens zwangerschap.

Breng het middel aan op de onbedekte huid; niet overdadig insmeren. De werkingsduur is afhankelijk van de gebruikte concentratie en persoonlijke variaties, b.v. sterk zweten.

Voorkom contact op lippen, ogen, open of geïrriteerde huid b.v. ernstig door de zon verbrande huid. Indien toch contact heeft plaatsgevonden dan afspoelen met water. Bij kinderen niet de handen insmeren, opdat DEET niet op de mond of in de ogen wordt gewreven. Bij een geïrriteerde huid die mogelijk het gevolg is van het gebruik van DEET geldt het advies de behandelde huid af te wassen met water en een arts te raadplegen; neem het gebuikte product mee.

Indien men zonnebrandcrème en DEET tegelijk gebruikt dient men eerst de zonnebrandcrème en pas enige uren later de DEET aan te brengen.

Antimalariamiddelen

Goede profylaxe voorkomt:

·       Malaria tropica behalve bij resistentie. Deze resistentie komt in toenemende mate voor. Zwangeren en ouders die reizen met kleine kinderen dienen daarom de noodzaak van de reis te heroverwegen.

·       Derdegraadskoorts (malaria tertiana) alleen gedurende de inname van de profylaxe. Echter enige maanden tot zelfs enkele maanden nadat de profylaxe wordt beëindigd kan zich een “uitgestelde eerste aanval” voordoen. Dit komt regelmatig voor; bijna alle gevallen van malaria tertiana in ons land zijn “uitgestelde eerste aanvallen”.

·       Vierdaagse koorts (de meest voorkomende wordt momenteel door goede profylaxe volledig voorkomen.

N.B. Alle middelen ten behoeve van de profylaxe kunnen het beste na het eten of na gebruik van wat voedsel worden ingenomen. De situatie met betrekking tot malaria verandert snel. Het is van belang u voor de reis hiervan op de hoogte te stellen.

Wat bemerkt u bij een doorbraak?

Wanneer u in gebieden met resistente malariaparasieten reist, moet u erop bedacht zijn dat u malaria kunt krijgen, ook als u trouw uw malaria tabletten slikt. Malaria kan zich voordoen als heftige aanvallen van koude rillingen en koorts, maar ook als een grieperig gevoel met hoofdpijn zonder duidelijke koorts. Omdat malaria tropica zeer ernstig kan verlopen moet u het zekere voor het onzekere nemen. Koorts of andere “griep” die langer dan 2 dagen aanhoudt moet beschouwd worden als malaria tot het tegendeel bewezen is.

Wat te doen bij een doorbraak?

Tijdens verblijf in de tropen:

·       Indien u een doorbraak van malaria vermoedt dient u uw bloed op malariaparasieten te laten onderzoeken door een arts of in een ziekenhuis, zodat de juiste behandeling kan volgen.

·       Indien geen arts of ziekenhuis bereikbaar is, dan kunt u wanneer “griep” met koorts twee dagen aanhoudt, een noodbehandeling nemen volgens voorschrift. Let op: Halfan® moet nuchter ingenomen worden. De malariaprofylaxe met Paludrine® en Nivaquine® moet u stoppen tijdens de inname van Halfan®; die met Lariam® moet u pas één week na de laatste dosis Halfan® hervatten.

·       Het is raadzaam na een noodbehandeling toch een (plaatselijke) arts te raadplegen, zeker indien u ook hierop niet adequaat reageert, of de koorts niet binnen 48 uur verdwijnt.

Na terugkeer in Nederland:

Ook na terugkeer in Nederland kunt u, òf nog tijdens de toepassing, òf na het beëindigen van de profylaxe, gedurende de daarop volgende twee maanden “griep” krijgen, al dan niet gepaard gaande met koorts. Na terugkeer kan elk “griepje” echter een beginnende malaria tropica zijn. Raadpleeg daarom in een dergelijk geval uw huisarts. Vermeld daarbij dat u onlangs in een malariagebied bent geweest.

Malaria tertiana, de belangrijkste andere vorm van malaria, kan maanden tot ongeveer vier jaar na beëindiging van de malariaprofylaxe nog aanvallen veroorzaken. Deze gaan gepaard met koortsaanvallen en hevige koude rillingen die heel kenmerkend om de dag terugkomen.

 

 

Bron: Malariaprofylaxe bulletin/LCR

Openingstijden

Apotheek de Waag

Maandag t/m vrijdag
08.00 tot 18.00 uur

Adres

Apotheek De Waag
Goorsestraat 91
7482 CC Haaksbergen
tel: 053-5724595
fax: 053-5724369