Hoogteziekte

Iedere laaglandbewoner kan geconfronteerd worden met acute hoogteziekte zodra hij 4 tot 8 uur boven de 2000 meter verblijft. Hoogteziekte is het gevolg van een gebrek aan voldoende zuurstof in het lichaam bij het verblijf op grotere hoogte. Iedereen die in een te snel tempo grote hoogte overbrugt loopt het risico op hoogteziekte. 

Personen die rechtstreeks naar hooggelegen streken vliegen zoals Cusco (Peru), La Paz (Bolivia), Lhasa (Tibet), Leh (Ladakh) e.a. dienen geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden van hoogteziekte.

Preventief

Blijf de eerste dagen rustig ter plaatse, vermijd slaapmiddelen en overmatig gebruik van alcohol. De symptomen kunnen nog optreden tot 72 uur na aankomst en kunnen 2-5 dagen aanhouden indien men op die hoogte blijft en niet verder stijgt.

De gevoeligheid voor hoogteziekte is individueel, en is niet afhankelijk van conditie (fysieke gesteldheid), noch van het aantal keren dat men op hoogte verbleef. De individuele gevoeligheid is wel redelijk constant : indien men eerder last gehad heeft, heeft men meer kans om opnieuw last te hebben bij een volgende gelegenheid.

Patiënten met hart –en longaandoeningen, diabetes en epilepsie lopen meer risico op grote hoogte!

Zwangeren en kinderen onder de 15 jaar doen er ook goed aan beneden de 3000 meter te blijven.

Onderkoeling, te weinig inname van voedsel en drinken zijn aspecten die het optreden van hoogteziekte kunnen bevorderen.

Symptomen

In het begin zijn de symptomen van de acute hoogteziekte (AMS) mild :

 • Hoofdpijn (96%)
 • Slapeloosheid (70%)
 • Gebrek aan eetlust (38%)
 • Misselijkheid (35%)
 • Moeheid
 • Kortademigheid bij inspanning
 • Duizeligheid
 • Algemeen onwel voelen
 • Soms opzwellen van handen, voeten en gezicht (eerst oogleden)

De ernst van de symptomen hangt af van de hoogte, de snelheid waarmee deze hoogte bereikt, de inspanningen die men daar levert en of men er blijft overnachten.

De klachten kunnen verergeren, braken, droge hoest, toenemende kortademigheid. Het kan uiteindelijk zodanig verergeren dat het levensbedreigend wordt (zelden onder de 3000 meter) door hoogtelongoedeem (HAPE) :vocht in de longblaasjes, met een droge hoest die erger wordt, koorts en kortademigheid bij rust en/of hoogtehersenoedeem (HACE) :opzwellen van de hersenen, met hoofdpijn die niet reageert op pijnstillers, instabiele gang, toenemend braken en geleidelijk verlies van bewustzijn.

Behandeling

 • Als men toch symptomen krijgt van hoogteziekte zit er niets anders op dan een dag extra of zo nodig langer te rusten en als het kan op 500 meter lager te gaan overnachten. Het raadplegen van een dokter is verstandig als de klachten aanhouden!
 • De hoofdpijn kan behandeld worden met paracetamol of ibuprofen.
 • Voor de misselijkheid kan domperidon gebruikt worden.
 • Men moet zorgen voor voldoende vochtinname, minstens 3 liter (maar meestal meer, de urine dient helder te blijven!) zelf als er geen dorstgevoel aanwezig is, omdat vochtverlies via de ademhaling sterk toeneemt. Bij fysieke inspanningen op hoogte wordt ORS aangeraden.
 • Bij levensbedreigende hoogteziekte is een snelle afdaling noodzakelijk en dient men zo spoedig mogelijk specialistische hulp te zoeken.

Openingstijden

Apotheek de Waag

Maandag t/m vrijdag
08.00 tot 18.00 uur

Adres

Apotheek De Waag
Goorsestraat 91
7482 CC Haaksbergen
tel: 053-5724595
fax: 053-5724369